Press "Enter" to skip to content

Manotat

พาลูกตามล่าสโนว์ทริปในฝันที่ Mammoth Lakes รัฐแคลิฟอร์เนีย

บันทึกเรื่องราวการเดินทางขับรถพาลูกขึ้นเขาไปดูหิมะ เล่นสโนว์บอร์ด และนั่งกระเช้าชมวิวเทือกเขา Mt. Mammoth

error: