Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Peru”

มาชู ปิกชู สบายๆ ก็ไปได้

ใครอยากไป เดี๋ยวเราพาไปเอง แต่ไปแบบสบายๆ ไม่หาเรื่องปวดขากันนะ.. ถ้าใครต้องการแบบเดินเขา กางเต้นนอน 2-3 วัน ตามเส้นทาง Inca Trail ผมแนะนำให้ติดต่อบริษัททัวร์เลยครับ ของเราจะเป็นแบบนั่งรถ นั่งรถไฟ ออกเดินทางจากเมือง Cusco แล้วเที่ยวไปเรื่อยๆ จนถึง Machu Picchu — วางแผนและจองทุกอย่างเอง ไม่ง้อทัวร์ ใครสนใจตามเรามา

error: