Eastern Europe Azerbaijan

อาเซอร์ไบจาน


“ดินแดนแห่งไฟ” เต็มไปด้วยบ่อแก๊สธรรมชาติที่มีไฟลุกติดอยู่ตลอดเวลา ตั้งแนบฝั่งตะวันตกของทะเลแคสเปียน เพียบไปด้วยสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปให้สำรวจมากมาย
eVisa
eVisa