Press "Enter" to skip to content

ประเทศที่เปิดรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด โดยไม่ต้องกักตัว


การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้ยังค่อนข้างติดขัด หลายประเทศในทวีปเอเชียยังปิดประตูไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือถ้าเปิด (แบบประเทศไทย) ก็ต้องมีการกักตัว 7-14 วัน

สำหรับประเทศที่เปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง และประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งวันนี้เรามาดูกันว่ามีประเทศไหนบ้าง ที่คนไทยสามารถเข้าไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว

ประเทศที่เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว และมีระบบป้องกันโควิดอย่างเป็นมาตฐานสำหรับนักท่องเที่ยว

บีลีซ (Belize)
โบลิเวีย (Bolivia)
บอตสวานา (Botswana)
โคลัมเบีย (Colombia)
คอสตาริกา (Costa Rica)
โครเอเชีย (Croatia)
ดูไบ (Dubai & UAE)
เอกวาดอร์ (Ecuador and the Galapagos Islands)
อียิปต์ (Egypt)
จอร์เจีย (Georgia)
กรีซ (Greece)
ไอซ์แลนด์ (Iceland)
จอร์แดน (Jordan)
มอล์ดีฟส์ (Maldives)
เม็กซิโก (Mexico)
มองโกเลีย (Mongolia)
นามิเบีย (Namibia)
เซเชลส์ (Seychelles)
ศรีลังกา (Sri Lanka)
ตุรกี (Turkey)
อุซเบกิสถาน (Uzbekistan)

รายละเอียด

บีลีซ (Belize)

 • นักท่องเที่ยวต้อง กรอกฟอล์มในแอปมือถือ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบิน
 • ต้องโชว์ผลตรวจโควิด PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 96 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่อง หรือบัตรยืนยันว่าได้ฉีดวัคซีนแล้ว
 • มีการตรวจโรคและอาการผู้เดินทางขาเข้าที่สนามบิน
 • เคอร์ฟิว: ร้านค้าปิดทำการ 10pm-5am
 • มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวตามสถานที่เที่ยวสำคัญต่างๆ
 • ทุกคนต้องใส่หน้ากากและรักษาช่วงห่างในที่สาธารณะ

โบลิเวีย (Bolivia)

 • ต้องโชว์ผลตรวจโควิด PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 10 วัน ก่อนขึ้นเครื่องบิน ที่สนามบินมีการตรวจอุณหภูมิ คนที่มีอุณหภูมิมากกว่า 38°C ต้องไปรับการตรวจอย่างละเอียดอีกรอบ
 • ทุกคนต้องใส่หน้ากากและรักษาช่วงห่างในที่สาธารณะ

บอตสวานา (Botswana)

 • ต้องโชว์ผลตรวจโควิด PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องบิน
 • มีการตรวจอุณหภูมิ และสุ่มตรวจโควิด PRC ที่สนามบินอีกรอบ

โคลัมเบีย (Colombia)

 • ต้องโชว์ผลตรวจโควิด PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 96 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องบิน ถ้าผู้ใดไม่ได้ตรวจโควิด ต้องตรวจเมื่อถึงโคลัมเบียและทำการกักตัวจนผลตรวจออก
 • ต้องกรอกฟอร์ม Immigration Pre-Enrollment form ภายในช่วงเวลา 1-48 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบิน
 • ทุกคนต้องใส่หน้ากากและรักษาช่วงห่าง 2 เมตร ในที่สาธารณะ
 • เคอร์ฟิว: บางส่วนของประเทศ

คอสตาริกา (Costa Rica)

 • นักท่องเที่ยวทุกคนต้องกรอกฟอร์ม Health Pass ก่อนขึ้นเครื่องบิน และต้องใบรับรองประกันสุขภาพที่มีวงเงินสูงพอ (อย่างน้อย $50,000 USD) เพื่อใช้รักษาการเจ็บป่วยเนื่องด้วยโรคโควิด
 • นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมีตั๋วขากลับ และหนังสือเดินทางติดตัวไว้อยู่ตลอดเวลา
 • ทุกคนต้องสวมหน้ากากและรักษาช่วงห่าง 2 เมตร ในที่สาธารณะ

โครเอเชีย (Croatia)

 • ต้องโชว์ผลตรวจโควิด PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนถึงโครเอเชีย
 • นักท่องเที่ยวต้องกรอกฟอร์ม announcement certificate ก่อนเข้าประเทศ
 • ร้านอาหารเปิดให้นั่งทานได้ด้านนอก หรือ take-out เท่านั้น
 • ทุกคนต้องใส่หน้ากากและรักษาช่วงห่าง 2 เมตร ในที่สาธารณะ

ดูไบ (Dubai & UAE)

 • ก่อนขึ้นเครื่องบิน ต้องโชว์ผลตรวจโควิด PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 72 ชั่วโมง เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่จำเป็นต้องโชว์ผลตรวจ
 • เมื่อถึงสนามบินที่ดูไบ อาจจะมีการเรียกสุ่ม ตรวจโดวิด PRC อีกรอบ
 • นักท่องเที่ยวต้องกรอกฟอร์ม Health Declaration Form เพื่อโชว์ว่ามีวงเงินประกันพอเพื่อใช้ในการรักษาและตรวจโรคโควิด
 • นักท่องเที่ยวต้องโหลด และลงทะเบียนในแอปมือถือ COVID19 – DXB ap‪p
 • ทุกคนในประเทศต้องสวมหน้ากากในที่สาธารณะ

เอกวาดอร์ (Ecuador)

 • ต้องโชว์ผลตรวจโควิด PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 3 วันก่อนขึ้นเครื่อง หรือยื่นใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด สำหรับผู้ที่เคยติดเชือโควิด ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าได้ทำการฟื้นตัวนานอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนออกเดินทาง
 • ที่สนามบินมีการตรวจอุณหภูมิ และสุ่มตรวจโควิด ถ้าผลเป็นบวก ต้องทำการกักตัว 10 วัน

อียิปต์ (Egypt)

 • ต้องโชว์ผลตรวจโควิด PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบิน ผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่จำเป็นต้องโชว์ผลตรวจ เด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่จำเป็นต้องโชว์ผลตรวจ
 • ต้องมีประกันสุขภาพที่มีวงเงินสูงพอเพื่อนรักษาการป่วยเนื่องด้วยโรคโควิด
 • ทุกคนต้องใส่หน้ากากและรักษาช่วงห่าง 2 เมตร ในที่สาธารณะ
 • โรงแรม เรือล่องแม่น้ำไนล์ ร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆ จำกัดจำนวนคนเข้า 50%
 • เคอร์ฟิว: ร้านค้า ร้านอาหารปิดทำการ 10pm-5am

จอร์เจีย (Georgia)

 • ต้องโชว์ผลตรวจโควิด PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องบิน
 • ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วต้องมีใบยืนยันว่าได้ฉีดครบปริมาณ และมีภูมิคุ้มกัน

กรีซ (Greece)

 • กรีซจะเริ่มเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว 14 พฤษภาคม นักท่องเที่ยวทุกคนต้องโชว์ผลตรวจโควิด PCR ที่ติดลบ หรือใบยืนยันว่าได้ฉีดครบปริมาณ และมีภูมิคุ้มกัน
 • จะมีการสุ่มตรวจอาการที่สนามบิน
 • นักท่องทางต้องกรอกฟอร์ม Passenger Locator Form ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศ

ไอซ์แลนด์ (Iceland)

 • ไอซ์แลนด์เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้ฉีดวัคซีน (ของ Moderna และ Pfizer เท่านั้น) หรือผู้ที่มีใบยืนยันว่าเคยเป็นโควิดและฟื้นตัวแล้ว
 • ต้องกรอกฟอร์ม pre-registration form ก่อนเข้าประเทศ และโหลดแอป Rakning C-19 app ลงบนมือถือ
 • ทุกคนต้องใส่หน้ากากและรักษาช่วงห่าง 2 เมตร ในที่สาธารณะ
 • ร้านอาหารที่ขายแอลกอฮอล์และบาร์อณุญาติ จำกัดจำนวนคนเข้าร้านที่ 50% และต้องใส่หน้ากากและรักษาช่วงห่าง

จอร์แดน (Jordan)

 • ต้องโชว์ผลตรวจโควิด PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องบิน ทุกคนที่อายุ 5 ปี ขึ้นไปต้องตรวจ PCR อีกรอบเมื่อเดินทางถึงจอร์แดน (ค่าตรวจที่สนามบิน $40 USD) ถ้าผลตรวจเป็นลบ ไม่ต้องกักตัว
 • นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมีประกันการเดินทาง (Travel Insurance) ที่ครอบคลุมค่ารักษาโควิด
 • เคอร์ฟิว: 11pm – 6am
 • ทุกคนต้องใส่หน้ากากและรักษาช่วงห่าง 2 เมตร ในที่สาธารณะ

มอล์ดีฟส์ (Maldives)

 • นักท่องเที่ยวต้องมีใบรับจองจากโรงแรม รีสอร์ท หรือเกสเฮาส์ที่จะไปพัก เพื่อโชว์ให้พนักงาน ตม. ก่อนเข้าเมือง สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปพักมากกว่าหนึ่งรีสอร์ท ต้องแจ้งให้ทางรีสอร์ทรู้เพื่อทำเอกสาร split stay ระหว่างรีสอร์ท
 • ต้องโชว์ผลตรวจโควิด PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 96 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบิน และต้องกรอกฟอร์ม health declaration card ภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงก่อนถึงมัลดีฟส์
 • ที่สนามบินมีการตรวจอาการ อุณหภูมิ และสุ่มตรวจโควิด ผู้ที่มีอาการจะต้องกักตัว 14 วัน
 • นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินเที่ยวหรือพักในเมืองหลวง Malé

เม็กซิโก (Mexico)

 • เม็กซิโกไม่เคยปิดประเทศเนื่องจากโควิด นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องทำการตรวจโควิดล่วงหน้า แต่จะมีการตรวจอาการที่สนามบิน ผู้ที่แสดงอาการอาจจะต้องถูกกักตัว

มองโกเลีย (Mongolia)

 • เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป ประเทศมองโกเลียจะเปิดต้องรับนักท่องเที่ยวที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด หรือมีผลตรวจโควิด PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบิน

นามิเบีย (Namibia)

 • ต้องโชว์ผลตรวจโควิด PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 7 วัน ก่อนขึ้นเครื่องบิน และต้องกรอกฟอร์ม health declaration form พร้อมโชว์ใบรับรองการจองโรงแรมที่พักทั้งหมดตลอดทริป
 • มีการตรวจอุณหภูมิที่สนามบิน ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 38C หรือแสดงอาการป่วย จะต้องทำการตรวจ PCR อีกรอบที่สนามบิน
 • นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมีประกันการเดินทาง (Travel Insurance) ที่ครอบคลุมค่ารักษาโควิด
 • นักท่องเที่ยวจะต้องทำการตรวจโควิด (ค่าตรวจ $90) อีกรอบเมื่อครบ 5 วัน และรู้ผลภายในวันที่ 7 ของการเดินทางเที่ยวในประเทศนามิเบีย ถ้าผลตรวจออกมาเป็นบวก ต้องทำการกักตัว

เซเชลส์ (Seychelles)

 • นักเดินทางต้องโชว์ผลตรวจโควิด RT-PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องบิน
 • เมื่อได้ผลตรวดโควิด ต้องกรอกฟอร์ม Health Travel Authorization ก่อนเช็คอินที่สนามบิน
 • ทุกคนต้องใส่หน้ากากและรักษาช่วงห่าง 2 เมตร ในที่สาธารณะ

ศรีลังกา (Sri Lanka)

 • นักท่องเที่ยวต้องโชว์ผลตรวจโควิด RT-PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องบิน
 • ในช่วง 14 วันแรก ของการท่องเที่ยวในประเทศศรีลังกา นักท่องเที่ยวสามารถจองโรงแรมที่อยู่ในกลุ่ม “Certified Safe and Secure Level 1 Hotels” เท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการรถประจำทางสาธารณะ และจำกัดสถานที่เที่ยวที่อยู่กลุ่ม approved tourist sites นี้เท่านั้น
 • นักท่องเที่ยวต้องกรอกฟอร์ม Health Declaration Form ก่อนเข้าประเทศ
 • ในช่วง 5-7 วันแรกของการเที่ยว นักท่องเที่ยวต้องทำการตรวจโควิด PCR อีกรอบ ถ้าอยู่เที่ยวมากกว่า 7 วัน อาจจะต้องมาการตรวจอีกรอบในอาทิตย์ต่อไป

ตุรกี (Turkey)

 • นักเดินทางอายุ 6 ปีขึ้นไป ต้องโชว์ผลตรวจโควิด PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนขึ้นถึงประเทศตุรกี
 • นักท่องเที่ยวต้องกรอกฟอร์ม Entrance Form to Turkey ภายใน 72 ก่อนเข้าประเทศ
 • งดการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
 • มีการตรวดอุณหภูมิและอาการก่อนขึ้นเครื่องทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • เคอร์ฟิว: 9pm – 5am
 • ทุกคนต้องใส่หน้ากากและรักษาช่วงห่าง 2 เมตร ในที่สาธารณะ

อุซเบกิสถาน (Uzbekistan)

 • นักเดินทางต้องโชว์ผลตรวจโควิด PCR ติดลบ ที่ตรวจภายในช่วงเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือรถไฟที่จะเดินทางเข้าประเทศอุซเบกิสถาน
 • ก่อนเข้าประเทศจะมีการตรวจเช็คอุณหภูมิ และร่างกาย ผู้ที่ไม่มีอาการและมีเอกสารยืนยันผลการตรวจโควิดติดลบ จะไม่ต้องทำการกักตัว

Be First to Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *